Tietosuoja

Rekisteriseloste ja tietosuoja päivitetty 2.2.2022

Suomen henkilötietolaki (523/1999),

10 § Sähköisen viestinnän tietosuojalaki (917/2014)

REKISTERIN YLLÄPITÄJÄ

Alppilan Kenkä Oy

Y-tunnus 0198812-9

Harri Hasa

Porvoonkatu 15 00510 Helsinki Finland

REKISTERIN YHTEYSHENKILÖ

Harri Hasa info@alppilankenka.fi

REKISTERIN NIMI JA YLLÄPIDON PERUSTE

Henkilötietolain §19 mukainen asiakasrekisteri

REKISTERIIN LIITTYVÄT SIVUSTOT

https://alppilankenka.fi

KUKA, MITÄ JA KENELLE?

Alppilan Kenkä Oy (jäljempänä yritys) viittaa tässä rekisteriselosteessa ja tietosuojakäytännössä ”käyttäjään”. Käyttäjällä yritys tarkoittaa sivustoilla käyviä asiakkaita.

TIETOJEN KERÄÄMISEN TARKOITUS

Käyttäjän henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

Asiakas suhteen ylläpito, tilausten ja maksujen hoitaminen.

Rekisteri koostuu yllä mainitun sivuston kautta annetuista tiedoista tilaamisen ja asiakastilin luomisen yhteydessä.

SINUSTA KERÄTTÄVÄT TIEDOT

Käyttäjänä sinusta kerätään tiedot, mitä täytätte tilauslomakkeelle ja asiakastilin tietoihin:

Etunimi ja sukunimi

Osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero

Yritysasiakkaan henkilö- ja/tai yritystiedot (y-tunnus, sähköpostiosoite, postiosoite, postitoimipaikka ja -numero)

Rekisteröitymistiedot: käyttäjätunnus ja salasana

Asiakassuhteen ylläpitoa koskevat tiedot; laskutus- ja maksutiedot, tilaustiedot

Käyttäjä joka on tehnyt sivustolle asiakastilin, voi poistaa tilinsä ja tietonsa

MAKSULIIKENTEEN TIEDOT

Maksujen välittäjänä toimii Visma Pay. Asiakkaan verkkopankkimaksamisen tai luottokortin tiedot eivät tallennu yrityksen järjestelmiin vaan jäävät maksujenvälityksestä vastaavan yrityksen tietoihin.

PALAUTUSEHDOT

Voit peruuttaa tilauksesi 5 päivän kuluessa tilauksestasi ottamalla yhteyttä osoitteeseen info@alppilankenka.fi. Kerro tilausnumerosi ja tuotteesi. Olemme sinuun yhteydessä.

Jos muutit mieltäsi tuotteen saatuasi, voit palauttaa käyttämättömän tuotteen myymälään tai lähettää veloituksetta meille takaisin. Käyttämätön tuote tarkoittaa sitä, että tuotetta ei olla käytetty muuta kuin sovituksessa, ne ovat puhtaat ja ovat edelleen myyntikunnossa. Tarkistamme kaikki palautukseen tulleet tuotteet.

Mikäli tuote ei ole enää alkuperäisessä, uuden veroisessa kunnossa, emme ota vastaan palautusta ja asiakas on velvollinen maksamaan tilaamansa tuotteen.

Mikäli tuotteessa on jokin vika, tulee tästä ottaa yhteyttä osoitteeseen info@alppilankenka.fi. Mikäli tuotteessa on jokin vika normaalikäytöstä huolimatta, käsittelemme tuotteen reklamaationa.

HENKILÖTIETOJEN LUOVUTTAMINEN

Yrityksen rekistereihin kerättyjä tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle markkinointi,- myynti-, mielipide- tai markkinatutkimustarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa Suomen lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä. Rekisteri on tallennettu tietojärjestelmään ja se on suojattu ja sijoitettu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.

TIETOJEN LUOVUTTAMINEN JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Käyttäjien tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella oleville ohjelmistoille.

SUOJAUS

Rekisteriin sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettu käyttämään vain ennalta määrätyt yrityksen työntekijät ja/tai yhteistyökumppanit, kuten esimerkiksi nettisivuston päivittämiseen liittyvä yhteistyökumppani.

Jokaisella työntekijällä tai yhteistyökumppanilla on omat henkilökohtaiset tunnukset ja salasanat. Yritys antaa käyttöoikeuden tarvittavuuden perusteella, tarkistaa käyttöoikeudet neljännesvuosittain ja lopettaa käyttöoikeuden 24 tunnin kuluessa työntekijän irtisanomisesta tai yhteistyökumppanin sopimuksen irtisanomisesta. Yritys käyttää aina suojattua yhteyttä (VPN), kun käsittelee henkilötietoja.

TARKASTUS- JA OIKAISUOIKEUS (HENKILÖTIETOLAKI 26§)

Henkilötietolain 26§ mukaisesti käyttäjällä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella Harri Hasa Porvoonkatu 15 00510 Helsinki.

Tarkastuspyynnössä tulee olla maininta, että pyyntö koskee Alppilan Kenkä Oy:n asiakasrekisterin rekisteritietoja. Jos tiedoissa on virheitä, käyttäjä voi esittää rekisterin yhteyshenkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön. Oikaisupyyntö tulee tehdä kirjallisesti. Pyynnössä tulee perustella ja yksilöidä tarkasti, mitä tietoa vaaditaan korjattavaksi, mikä käyttäjän mielestä on oikea tieto ja miten korjaus pyydetään tekemään.

Yritys ei tarkista käyttäjän antamien henkilötietojen oikeellisuutta. Käyttäjä voi muuttaa järjestelmässä olevia tietojaan kirjautumalla palveluun. Palvelun käyttöä koskevat tiedot eivät ole käyttäjien käytettävissä.

ILMOITTAMISVELVOLLISUUS

Vaikka miten varmistaisimme palvelumme turvallisuuden, mikään internetin tiedonsiirtomenetelmä tai sähköinen tallennusmuoto ei ole täysin turvallinen. Yritys ei voi taata täyttä turvallisuutta. Jos yrityksen tietoon tulee tietoturvarikkomus, ilmoitamme siitä asianosaisille käyttäjille, jotta he voivat tehdä tarvittavat suojaustoimenpiteet. Yrityksenä sitoudumme ilmoittamaan asiakkailleen kaikista heidän tilinsä turvallisuutta koskevista asioista ja tarjoamaan heille kaikki tarvittavat tiedot, jotta he voisivat täyttää omat lakisääteiset ilmoitusvelvollisuudet.

KÄYTTÄJÄN VELVOLLISUUDET

Palvelumme käyttäjän tietojen turvassa pysyminen edellyttää myös, että käyttäjä varmistaa omien tilien tietoturvan käyttämällä riittävän monimutkaisia salasanoja, vaihtamaan ne säännöllisesti ja säilyttämään niitä asianmukaisesti. Käyttäjän on myös itse varmistettava omien laitteiden turvallisuus.

KÄYTTÄJÄN OIKEUDET

Sivustojen käyttäjällä on seuraavat oikeudet:

  • Tiedonsaantioikeus
  • Korjausoikeus
  • Oikeus tulla unohdetuksi
  • Suostumuksen peruuttamisen oikeus
  • Tietojen siirto-oikeus

Käyttäjällä on oikeus kieltää rekisterin ylläpitäjää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

TIETOSUOJAN JA REKISTERISELOSTEEN MUUTTAMINEN

Tietosuoja ja rekisteriseloste tarkistetaan yrityksessämme säännöllisesti, jonka yhteydessä ne voivat muuttua. Muutoksista tiedotetaan heti päivityksen yhteydessä. Käyttämällä sivustoja hyväksyt automaattisesti uuden tietosuojan ja rekisteriselosteen. Mikäli et hyväksy, silloin sivustojen käyttö tulee välittömästi lopettaa.

MUUT MAHDOLLISET OIKEUDET

Käyttäjällä on oikeus tehdä valitus, mikäli olet tyytymätön yritykselle lähettämäsi valituksen käsittelyyn. Valitus tehdään valvontaviranomaiselle. http://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html | tietosuoja@om.fi

Rekisteriseloste ja tietosuoja päivitetty 2.2.2022

Shopping Cart
error: Sisältö on tekijänoikeussuojattua!
Vieritä ylös